Top

Menu Zaloguj się (dla użytkowników forum)Regulamin konkursu "Recenzja filmu grozy"

 1. Organizatorem konkursu jest portal Horror Online;
 2. Przedmiotem konkursu jest recenzja filmu grozy;
 3. Prace konkursowe należy składać do dnia 21.12.2007 na adres internetowy:
 4. Startujące w konkursie recenzje nie mogą być plagiatami, nie mogą to być tez teksty, które pojawiły się wcześniej w innych mediach, pod innymi tytułami, lub podpisane innymi personaliami;
 5. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie dwie prace;
 6. Objętość recenzji powinna mieścić się w zakresie od 4,5 tys. do 10 tys. znaków;
 7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury, które wyłoni laureatów konkursu;
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach portalu Horror Online, w terminie co najmniej 2 tygodni od upływu terminu składania prac
 9. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza jednoczesna zgodę na jej publikację na łamach Horror Online, na zasadach ustalonych przez redakcję serwisu;
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji wszystkich nagrodzonych recenzji;
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, terminów, nagród, a także do odwołania konkursu w dowolnym czasie, bez podawania konkretnej przyczyny.
 12. Nagrody nie podlegają wymianie na inne przedmioty, ani na gotówkę. Serwis Horror Online nie ponosi odpowiedzialności za działania niezależne od nas (np. wycofanie się sponsora)

Wszelkie kwestie sporne i wątpliwości wyjaśnia administracja serwisu Horror Online. Całą korespondencję związaną z konkursem proszę kierować na adres:

Horror Online 2003-2015 wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie fragmentów lub całości opracowań, wykorzystywanie ich w publikacjach bez zgody twórców strony ZABRONIONE!!!

- - - -